Genel

Safir Kanallı Saç Ekim Yöntemi mi, DHI mı Daha İyi?

Safir Kanallı Saç Ekim Yöntemi mi, DHI mı Daha İyi?
Her iki saç ekimi tekniğinde de amaç donör bölgeden toplanan köklerin FUE yöntemi ile en sağlıklı
şekilde nakledilmesini sağlamak olsa da zaman zaman yapılan planlamaya göre bir teknik diğerine
göre daha etkili olabilmektedir.
Kısaca açıklamak gerekirse;
Safir kanallı saç ekimi yönteminde el ekim bölgesinden hiç ayrılmadığı için saç yönleri daha etkili bir
şekilde verilebilmektedir. Bu safir kanal saç ekimi yönteminin olumlu yönü iken tekniğin olumsuz
yönü kullanılan safir uçların keskinliği nedeniyle mevcut saç köklerine zarar verebilmesidir. Saç
dökülmesi sorunu planlanan bölgede tamamen gerçekleşmişse veya mevcut saç köklerinin yakın
zamanda döküleceği düşünülüyorsa safir kanal yöntemi saç yönlendirmeleri daha etkili verilebileceği
için etkili olacaktır.
DHI saç ekimi tekniğinde kullanılan uçlar kesici değil delici uçlardır. Bu nedenle planlanan bölgede
korunması gereken saç kökleri varsa safir kanal yöntemine göre daha etkili koruma sağlanabilir. Bu
DHI tekniğinin olumlu yönü iken kullanılan ekim kalemleri tek kullanımlık olduğundan saç yönleri
verilirken her transferde el ekim alanından ayrılıyor ve bu nedenle saç yönlerinin dengesiz olması
ekimin olumsuz yönüdür. bu teknik. Planlanan bölgede korunması gereken saç kökleri varsa DHI saç
ekimi tekniği ile mevcut saç kökleri daha etkin bir şekilde korunabilir.